Revidert arbeidsgiver

People er Revidert Arbeidsgiver

Revidert Arbeidsgiver er NHOs sertifiseringsordning for bemanningsbedrifter, innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av sine forpliktelser etter arbeidsmiljøloven. Blant annet må det dokumenteres praksis for ivaretakelse av lønns- og arbeidsvilkår, sykefraværsoppfølging og de ansattes stillingsvern.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver.

Din garanti for kvalitet

Vår godkjenning som Revidert Arbeidsgiver bekrefter at vi i People etterlever våre forpliktelser i bemanningsbransjen etter arbeidsmiljøloven, og er en seriøs arbeidsgiver for våre ansatte.