Kvalitet

Bemanning og rekruttering med kvalitet

Vi jobber for trygge arbeidsplasser og godt arbeidsmiljø

People er opptatt av å levere kvalitet i alle ledd av en ansettelsesprosess, både for kunde og ansatt.

Vi er medlem av NHO Service og er Revidert Arbeidsgiver, et kvalitets stempel i bemanningsbransjen. For deg betyr dette av People ivaretar dine interesser og rettigheter. Vi har grundige kvalitetssikringsrutiner i forhold til nødvendig dokumentasjon, og sørger for at alle godkjenninger og tillatelser til enhver tid er oppdaterte.

Våre kvalitetssikrede ansettelsesprosesser sikrer at jobbsøkere får en god opplevelse gjennom hele prosessen. Dette har selvsagt betydning for din virksomhets omdømme men gir også en god opplevelse selv for dem som ikke vinner frem. Som oppdragsgiver skal du kjenne deg trygg på at vi er opptatt av høy etikk og god kvalitet for alle parter.     

I People har vi kvalitetsikrede og elektroniske håndbøker tilgjengelig for våre ansatte. Vi jobber kontinuerlig med systematisk HMS og alle våre ansatte får en innføring i generell HMS før de blir sendt ut på arbeidsplass. Utover dette påser vi at alle våre oppdragsgivere har gode HMS rutiner hos seg og følger det nødvendige regelverk. 

Når vi i People snakker om kvalitet mener vi viktigheten av å gjennomføre alle de små detaljene i en kompleks prosess og sikre en effektiv og rettferdig behandling. Det er dette vi gjenkjenner som viktigst for å skape kvalitet.