HMS

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Helse, Miljø og Sikkerhet

Vårt mål er et helsefremmende arbeidsmiljø som gir mulighet for trivsel og vekst for samtlige medarbeidere, samtidig som yrkesrelaterte skader og sykdom skal unngås. Arbeidsforholdene skal være i henhold til Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, og sikre et godt arbeidsmiljø.

En godt gjennomarbeidet Helse-miljø og sikkerhetspolicy, konkrete målsetninger og en klar strategi, er grunnlaget for alle HMS-aktiviteter i People. Dette danner rammer for daglig arbeid i People.

Som ansatt i People oppfordres du til å medvirke aktivt og støtte opp om de mål, handlingsplaner og tiltak People har for HMS slik at vi sammen kan gjøre våre arbeidsplasser trygge.