Våre tjenester

Rekruttering

Rekruttering, et viktig valg i jobbhverdagen!

Medarbeidere er ofte viktigste ressurs i en virksomhet, vi antar dette også gjelder for din arbeidsplass. Derfor er det avgjørende viktig å finne riktig person hver gang. Ved siden av god prosess og rettferdige seleksjonskriterier er det viktig å identifisere rett kompetanse, erfaring, ferdigheter, motivasjon og andre forhold som sikrer at den nye medarbeideren yter godt og bidrar som forventet. Like viktig er det for mange bedrifter å kartlegge forhold relatert til personlige egenskaper som påvirker samarbeid og psykososiale forhold i team og på tvers av fagmiljøer.

Rekruttering er et fag som krever mye kunnskap og erfaring. I People har vi jobbet med rekruttering daglig gjennom femten år. Rekrutteringsrådgivere i People har mange års erfaring og besitter spisskompetanse. For deg som kunde betyr dette at med People på lag sikrer du både en rask prosess, redusert internt tidsforbruk og med høyest mulige presisjon den beste medarbeideren.

Våre kvalitetssikrede ansettelsesprosesser sikrer at jobbsøkere får en god opplevelse gjennom hele prosessen. Dette har selvsagt betydning for din virksomhets omdømme men gir også en god opplevelse selv for dem som ikke vinner frem. Som oppdragsgiver skal du kjenne deg trygg på at vi er opptatt av høy etikk og god kvalitet for alle parter.     

Ditt behov som kunde står høyest av alt. People skreddersyr løsninger i samråd med deg som kunde og tilbyr også å levere kun deler av en rekrutteringsprosess som f.eks. bistand til stillingsannonser, screening av søknader, referansesjekk/dokumentkontroll m.m. 

People bruker cut-e, evne- og ferdighetstest i rekrutteringssammenheng. 

 

Midlertidig ansettelse

Et stadig skiftende marked stiller større krav til fleksible løsninger. Planlegger du fremtidsbehovene med People sikrer du en fleksibel og kompetent arbeidsstyrke bestående av høyt motiverte ansatte. Fordi opplæring av nye folk er tidkrevende jobber vi ofte for å finne løsninger der du som oppdragsgiver mest mulig benytter de samme folkene. 

Årsakene til ditt behov for ekstra personalressurser kan være mange. I enkelte tilfeller har du behov for folk umiddelbart, andre ganger planlegges innleie av vikarer frem i tid.

Fordi People har levert vikarer til små og store oppdrag i hele landet gjennom femten år har vi en av Norges største kandidatbaser. Dette gir oss rikelig utvalg av kvalifisert arbeidskraft. I tillegg er People etablert med ett tjuetalls kontor i Norge. Dette gir oss rekkevidde og solid lokal kunnskap.   

Våre rådgivere og konsulenter brenner for å gi din virksomhet de beste vikarene som finns uansett rammebetingelser og årsaker for at dere har behov for ekstra bemanning. 

  • Vi sørger for:
  • Rekruttering
  • Personalansvar
  • Arbeidsgiveravgift
  • Lønn, feriepenger, sykelønn
  • Forsikringer
  • HMS

Skandinavisk kandidatregister

People er etablert med kontorer og virksomhet i Norge og Sverige. Mange kandidater er positive til å flytte i jakten på arbeid. Sammenlagt har People til enhver tid i kandidatbasen 140.000 kvalifiserte kandidater i nær sagt alle fagområder. Benytter du People så øker din sjanse for å finne den perfekte medarbeideren uansett hva ditt behov er. 

Konsulentformidling

People er bindeleddet mellom virksomheter med behov for konsulenttjenester og tilbydere av konsulenttjenester. Gjennom vårt nettverk finner vi riktig ressurs og kompetanse. Våre konsulenter og rådgivere brenner for å finne den konsulent som best matcher ditt prosjekt. Gjennom People får du best mulig kompetanse til best mulig pris.

People har gjennom flere tiår opparbeidet stort kontaktnett og relasjoner til kunnskapsrike konsulenter innen nær sagt alle fagområder. Vår overbevisning er derfor at dette er en «win-win» situasjon for alle parter. Vi gjør det vi er best på, det samme gjør du og konsulenten.

People håndterer administrasjonen knyttet til konsulentleien. Du sparer tid, reduserer risiko for å få feil kompetanse. Ved sykdom eller frafall er vi kun en telefon eller mail unna en ny løsning og dette gjør deg mindre sårbar. 

Kontakt oss og ta del av Peoples konsulentnettverk allerede i dag!