Arbeidsforhold

Midlertidig ansettelse – Endeløse muligheter

Å være ansatt gjennom People gir deg alltid den fleksibiliteten du har behov for. Vi har spennende oppdrag for små og store virksomheter for kortere og lengre perioder.

Gjennom vikariater i People får du også mulighet til å prøve deg i forskjellige roller, med ulike arbeidsoppgaver samtidig som du bygger relevant arbeidserfaring og kompetanse. Utvidet nettverk og variert arbeidserfaring gir deg også styrket posisjon som arbeidssøker og kan være til stor nytte i jakten på en fremtidig drømmejobb.

Fast ansettelse – La oss finne din neste drømmejobb

Vi vet det finnes mange dyktige og kvalifiserte jobbsøkere som konkurrerer om de beste jobbene, konkurransen er tøff. Som jobbsøker må du være god på å selge deg selv, våge å skille deg ut og argumentere for egne stryker og ferdigheter.

Våre rådgivere har mange års erfaring med rekruttering til faste stillinger og vet hva som kreves for at nettopp du skal få jobben. Vi har gode prosesser som sikrer at du som jobbsøker får en jobb hvor både din faglige kompetanse, erfaring og din personlighet matcher stillingen og arbeidsplassen. Samtidig er det viktig for oss at du føler trygghet og kvalitet gjennom hele prosessen sammen med oss i People.

Vi kan også rådføre deg i CV- og søknadsskriving, intervjuer m.m.
People bruker cut-e evne- og ferdighetstest og personlighetstest i rekruttering til lederstillinger og andre stillinger hvor kunden ønsker slike tester.

Konsulentoppdrag - Uavhengige konsulent

Meld deg som konsulent hos People i dag og få tilgang til spennende konsulentoppdrag i Norge og Sverige.

People har gjennom flere tiår opparbeidet stort kontaktnett og relasjon til spennende oppdragsgivere. Vår jobb er å skaffe deg attraktive oppdrag innen de fagfelt du selv oppgir som aktuelle. Du velger selv hvilke oppdrag du ønsker å jobbe med og avtaler selv dine betingelser med oppdragsgiver.

Vi er overbevist om dette er en «win-win» situasjon for alle parter. Vi gjør det vi er best på, det samme gjør du. La oss bli din nye salgskanal. Kontakt oss og bli en del av Peoples nettverk i dag!

Vi håndterer administrasjonen knyttet til ditt oppdrag. Du sparer tid, reduserer risiko for feilfakturering og oppnår god kontroll. Samtidig forbedrer du egne betalingsvilkår med oppdragsgiver.