Tips

CV tips til jobbsøkere

En god CV er avgjørende i en jobbsøkerprosess og formålet er at arbeidsgiver skal kunne sile ut de mest potensielle kandidatene til et førstegangsintervju. I en slik prosess er det ofte mange like søkere og da må man klare å skille seg ut fra mengden for å bli plukket ut. Målet med en søknad og CV er å komme på intervju!

Å skrive en god søknad og CV er vanskelig, men det finnes mange tips som kan hjelpe deg på veien. Uansett tips så skal det du skriver gjenspeile deg og dine kvalifikasjoner og du må finne måter som skiller din fra de andre søknadene. Inviter leseren til å ville møte deg.

Før du skriver søknad, ring arbeidsgiveren og still relevante spørsmål i forhold til stillingen som ikke allerede er besvart i annonsen. Vis til telefonsamtale i søknaden din og følg alltid opp din søknad etter at søknadsfristen har gått ut. Vis interesse for stillingen.

Tips til en god søknad og CV

  • Les annonsen nøye og ha den gjerne ved siden av deg mens du forfatter din søknad: Er du rett kandidat og passer til annonsørens forventninger? Sørg da for at din søknad svarer på de forventninger de har til søkeren. Søknadsbrevet ditt skal maks være 1 side.
  • Ha struktur i CV’en din. Den skal inneholde personalia samt et godt profilbilde. Deretter må du ha med relevant utdannelse og arbeidserfaring i omvendt kronologisk rekkefølge, samt nøkkelkvalifikasjoner. Ha også med relevante kurs e.l. Annet som er relevant for arbeidsgiver er også viktig, f.eks. datakunnskaper, språk, førerkort e.l. 
  • Sørg også for at den er tydelig og oversiktlig slik at de som skal lese den får raskt overblikk og inntrykk av deg som person. Husk at de har mange søknader og gå igjennom og leser ikke alle like nøye. Jo tydeligere du er, jo bedre. 
  • Bruk tydelige overskrifter, skrifttyper og farger. Har CV’en din flere sider, sørg for at dine personalia er på alle sidene så ingenting forsvinner i papirhavet.
  • Våg å være kreativ! F.eks. Om det søkes etter en kreativ person, vis det i din søknad og CV. Da skiller du deg ut!
  • Les alltid gjennom! Les gjennom og få gjerne en annen til å gjøre det for deg. Sørg for at teksten flyter og at det ikke er skrivefeil. Husk at søknaden skal reflektere deg og sørge for at du kommer på intervju. Husk også at din CV brukes på intervju som et utgangspunkt til å bli bedre kjent med deg og din kompetanse. Du må derfor kunne stå inne for alt du har skrevet.